Fairclo daje dostęp klientom do wyselekcjonowanych, wysokiej jakości produktów od niezależnych marek z całej Europy, koncentrujących się na zrównoważonej i odpowiedzialnej produkcji.

Każda marka, która oferuje na Stronie internetowej Fairclo swoje Produkty, przechodzi przez wewnętrzny proces selekcji zespołu Fairclo, podczas którego deklaruje standardy biznesowe związane ze zrównoważoną, etyczną i uczciwą produkcją, używanymi materiałami, transparentnością działań i komunikacji, praktykami obiegu zamkniętego, pozytywnym wpływem społecznym oraz przekazywaniem części zysków na ważne cele społeczne.

Przed złożeniem Zamówienia u określonego Sprzedawcy za pośrednictwem naszej Strony internetowej przeczytaj uważnie poniższy Regulamin oraz zapoznaj się z warunkami i postanowieniami Sprzedawcy na jego stronie internetowej lub na podstronie Produktu dostępnej na naszej Stronie internetowej.

Regulamin wraz z Polityką prywatności określają warunki, na których możesz korzystać ze Strony internetowej Fairclo. Dostarczają Ci one informacji o Fairclo, sposobie złożenia Zamówienia, zawarcia Umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności, procedurze odstąpienia od Umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

Jeśli masz dodatkowe pytania lub chcesz się z nami skontaktować, wyślij nam wiadomość na adres contact@fairclo.com.

Poniższy Regulamin może być od czasu do czasu aktualizowany, o czym poinformujemy Cię poprzez umieszczenie nowej wersji Regulaminu na Stronie internetowej. Korzystając ze Strony internetowej Fairclo zgadzasz się na przestrzeganie poniższych warunków Regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się z poniższymi warunkami, prosimy o zaprzestanie korzystania ze Strony internetowej Fairclo.

 1. Definicje:
  1. Poniższe terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
   1. Fairclo” – Strona internetowa której właścicielem jest Grzegorz Sekulski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Smart Recruiting Grzegorz Sekulski, ul. Postępu 10/100, 02-676 Warszawa, NIP: 123 121 34 17 (dalej: „My”).
   2. Konsument” – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej: „Ty”).
   3. Konto” – oznacza konto Użytkownika, które po zakończeniu procesu rejestracji zostaje utworzone na Stronie internetowej Fairclo.
   4. Opis produktu” – oznacza podsumowanie informacji o Produkcie dostępne na Stronie internetowej, włączając w to jego opis, zdjęcia oraz aktualną w danym momencie cenę.
   5. Polityka zwrotów” – polityka określająca w jaki sposób, na jakich zasadach oraz w jakich sytuacjach Konsument może zwrócić zamówiony Produkt.
   6. Produkt” – oznacza towar Sprzedawcy, który nieregularnie udostępnia on do sprzedaży na Stronie internetowej Fairclo.
   7. Regulamin” – oznacza warunki określone na tej stronie, wraz z zasadami dostępnymi na Stronie internetowej Fairclo.
   8. Sprzedawca” – oznacza niezależną markę na której zlecenie publikujemy i promujemy Produkty za pośrednictwem Strony internetowej, przyjmujemy płatności i Zamówienia od użytkowników Strony internetowej zgodnie z zapisami poniższego Regulaminu.
   9. Strona internetowa” – oznacza stronę www.fairclo.com oraz jej subdomeny oraz wszelkie inne aplikacje lub strony internetowe należące do i/lub obsługiwane nieregularnie przez Fairclo.
   10. Umowa” – oznacza umowę sprzedaży i zakupu Produktów pomiędzy Tobą a odpowiednim Sprzedawcą, który jest wskazany na stronie Produktu oraz w wiadomości potwierdzającej Twoje Zamówienie.
   11. Użytkownik” – oznacza osobę fizyczną, która założyła Konto na Stronie internetowej Fairclo.
   12. Zamówienie” – oznacza zakup Produktów od wskazanego Sprzedawcy złożony za pośrednictwem Strony internetowej.
 1. Postanowienia wstępne:
  1. Transakcje zawarte poprzez Stronę internetową są prawnie wiążące. Zapoznaj się dokładnie z treścią niniejszej Umowy i upewnij się, że rozumiesz ją przed skorzystaniem ze Strony internetowej i/lub złożeniem Zamówienia.
  2. Niniejsza Umowa stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy: (a) w kontekście korzystania przez Ciebie ze Strony internetowej, Tobą oraz Fairclo; (b) w kontekście Umowy zakupu Produktów, Tobą i odpowiednim Sprzedawcą. Fairclo zawiera niniejszą Umowę w imieniu odpowiedniego Sprzedawcy, działając jako jego pełnomocnik.
  3. Produkty i usługi oferowane za pośrednictwem Strony internetowej przeznaczone są tylko i wyłącznie dla Konsumentów.

 2. Jak działa Fairclo?
  1. Fairclo obsługuję Stronę internetową, która funkcjonuje jako elektroniczna platforma handlowa umożliwiająca Konsumentom składanie Zamówień na Produkty u określonych Sprzedawców, dokonywanie za nie płatności oraz wskazanie adresu na który zamówione Produkty mają zostać dostarczone.
  2. Fairclo jest tylko pośredniczącą platformą marketingową i promocyjną, która ułatwia Konsumentom składanie i dokonywanie płatności za Zamówienia u Sprzedawców.
  3. Umowa zawierana jest pomiędzy Tobą a odpowiednim Sprzedawcą, a nie Fairclo. Produkty zamawiasz i kupujesz bezpośrednio od Sprzedawcy, a nie od Fairclo. Fairclo posiada pełnomocnictwo do zawierania z Tobą w imieniu Sprzedawcy Umowy.

 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną:
  1. Za pośrednictwem Strony internetowej Fairclo świadczy na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną.
  2. Podstawowymi usługami świadczonymi elektronicznie na rzecz Użytkownika są założenie Konta oraz umożliwienie złożenia Zamówienia u Sprzedawcy.
  3. Założenie Konta odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego. Z chwilą wysłania formularza pomiędzy Użytkownikiem a Fairclo zawierana jest umowa o prowadzenie Konta na Stronie internetowej. W Koncie przechowywane są dane Użytkownika oraz historia złożonych przez niego Zamówień. Użytkownik loguje się do Konta z wykorzystaniem wybranego adresu e-mail oraz utworzonego przez siebie hasła.
  4. Umowa o prowadzenie Konta na Stronie internetowej zawierana jest na czas nieokreślony, a Użytkownik może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając Konto.
  5. Powyższe usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika są nieodpłatne.

 4. Składanie Zamówienia:
  1. W celu złożenia Zamówienia postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlającymi się na ekranie. Każde Zamówienie stanowi złożoną przez Ciebie ofertę zakupu Produktów od określonego Sprzedawcy, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  2. Podczas procesu składania Zamówienia i przed jego ostatecznym potwierdzeniem masz możliwość sprawdzenia i poprawienia wszelkich błędów. Prosimy o dokładne sprawdzenie wprowadzonych informacji, aby uniknąć błędów w Zamówieniu. Jesteś odpowiedzialny za wprowadzenie prawdziwych i poprawnych informacji w formularzu Zamówienia, a Fairclo nie jest zobowiązane do ich weryfikacji.
  3. Po złożeniu Zamówienia otrzymasz od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia, ale pamiętaj, że nie oznacza to jeszcze, że zostało ono przyjęte do realizacji.
  4. Umowa zostaje zawarta w momencie w którym określony Sprzedawca potwierdzi Fairclo, że ma w magazynie odpowiednie Produkty. Aby potwierdzić zawarcie Umowy wyślemy do Ciebie wiadomość e-mail z potwierdzeniem Zamówienia. Wiadomość otrzymasz na adres e-mail powiązany z Twoim Kontem lub, jeśli dokonałeś Zamówienia jako „Gość”, na adres e-mail podany przez Ciebie podczas procesu płatności.
  5. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będziemy mogli przyjąć Twojego Zamówienia do realizacji poinformujemy Cię o tym wysyłając wiadomość e-mail. Jeśli zapłaciłeś już za Produkty, zwrócimy Ci pełna kwotę, w tym koszty dostawy, tak szybko jak to możliwe.
  6. W przypadku nie odebrania dostarczonej przesyłki z Zamówieniem Sprzedawca może skontaktować się z Tobą w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz może obciążyć Cię dodatkowymi kosztami związanymi z przechowywaniem i ponownym dostarczeniem przesyłki. Jeśli pomimo rozsądnych starań Sprzedawca nie będzie mógł się z Tobą skontaktować lub ponownie dostarczyć przesyłki, możemy rozwiązać Umowę i obciążyć Cię kosztami związanymi z obsługą oraz z nieudaną dostawą Produktów.
  7. Twoja odpowiedzialność za zamówione Produkty obowiązuje od momentu dostarczenia przez Sprzedawcę Produktów na adres, który podałeś nam w formularzu Zamówienia.
  8. W przypadku podania przez Ciebie nieprawdziwych lub błędnych informacji potrzebnych do realizacji Zamówienia, Fairclo nie ponosi odpowiedzialności za spóźnione dostarczenie Produktów lub niedostarczenie Produktów. W przypadku braku potrzebnych informacji, Fairclo skontaktuje się z Tobą, aby uzyskać potrzebne informacje. Fairclo ma prawo rozwiązać Umowę i obciążyć Cię dodatkowymi kosztami jeśli pomimo rozsądnych starań nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować lub jeśli nie dostarczysz nam w rozsądnym terminie dodatkowych informacji.

 5. Prawo do dokonywania zmian w Produktach:
  1. Po zawarciu Umowy Sprzedawca ma prawo wprowadzać drobne zmiany w Produktach, które polegają na ulepszeniach technicznych lub wynikają z ogólnych zmian przepisów i/lub regulacji.
  2. W przypadku wprowadzenia przez Sprzedawcę znaczących zmian w Produktach po zawarciu Umowy, dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej zaktualizować informacje zawarte na stronie Produktów i niniejszym Regulaminie. Poinformujemy Cię o tym, abyś przed odebraniem Produktów mógł skontaktować się z nami w celu odstąpienia od Umowy i otrzymania zwrotu płatności.

 6. Zmiany w opłaconych Zamówieniach:
  1. W przypadku w którym chcesz wprowadzić jakiekolwiek zmiany w opłaconym Zamówieniu skontaktuj się z nami niezwłocznie przesyłając wiadomość na adres mailowy contact@fairclo.com. Poinformujemy Cię jeśli zmiana będzie możliwa, jednak ostateczna decyzja należy do Sprzedawcy. Jeśli zmiana będzie możliwa, Sprzedawca poinformuje Cię o dodatkowych zmianach w Produkcie lub jego cenie, czasie dostawy lub innych okolicznościach wynikających z wprowadzonych zmian oraz poprosi o potwierdzenie przed ich ostatecznym wprowadzeniem.

 7. Zdjęcia Produktów:
  1. Zdjęcia Produktów na Stronie internetowej służą wyłącznie do celów ilustracyjnych. Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby przedstawić kolory zgodnie z rzeczywistością, to nie możemy zagwarantować, że kolory wyświetlane na Twoim urządzeniu elektronicznym dokładnie odzwierciedlą rzeczywiste kolory Produktów. Kolor zamówionych Produktów może nieznacznie różnić się od tych przedstawionych na zdjęciach.

 8. Zwroty Produktów:
  1. Szczegółowe informacje na temat tego w jaki sposób i w jakich okolicznościach możesz dokonać zwrotu dostarczonych Produktów zostały zawarte na stronie Zwroty, aby zapewnić przejrzystość przedstawionych tam informacji.

 9. Odstąpienie od Umowy:
  1. Zawierając Umowę ze Sprzedawcą na odległość masz prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktów.
  2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku, w którym przedmiotem Umowy jest (a) Produkt nieprefabrykowany lub wyprodukowany według specyfikacji konsumenta (made-to-order); (b) z względu na ochronę zdrowia i higieny Produkt taki jak bielizna, kolczyki lub inny który dostarczony został z zabezpieczeniem higienicznym.
  3. Aby odstąpić od Umowy należy w terminie wypełnić formularz kontaktowy dostępny na Stronie internetowej. Po wysłaniu formularza prześlemy Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania Twojej decyzji o odstąpieniu od Umowy.
  4. Aby zwrot został uwzględniony musisz w ciągu 14 dni od odstąpienia od Umowy przesłać bezpośrednio do Sprzedawcy Produkty wraz z otrzymanym paragonem. Jesteś odpowiedzialny za poniesienie kosztów bezpośredniego zwrotu Produktów do Sprzedawcy.
  5. W przypadku Odstąpienia od Umowy niezwłocznie zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym najtańszy koszt dostarczenia Produktów (jeśli pokryłeś koszty przesyłki), nie później niż w ciągu 14 dni od daty wykonania odstąpienia od Umowy.
  6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użyłeś w pierwotnej transakcji. Nie poniesiesz żadnych dodatkowych opłat związanych ze zwrotem płatności. W przypadku dokonania płatności przy użyciu karty płatniczej, dokonamy zwrotu na rachunek karty użytej do płatności.
  7. Ponosisz pełną odpowiedzialność finansową za zmniejszenie wartości Produktów będących wynikiem korzystania z Produktów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania.

 10. Formy dostawy:
  1. Twój koszyk na Stronie internetowej wyświetla wybrane przez Ciebie Produkty, Sprzedawcę, który jest odpowiedzialny za ich dostarczenie, oraz szczegóły dotyczące wysyłki i opakowania. Koszty dostawy od każdego Sprzedawcy są zmienne w zależności od oferowanych przez nich metod dostawy (Kurier - przesyłka, Kurier - przesyłka międzynarodowa). Terminy realizacji dostawy podane są w dniach roboczych.
  2. Produkty zostaną dostarczone na wskazany przez Ciebie w Zamówieniu adres bezpośrednio od Sprzedawcy, który wykorzystuje do tego wybraną przez siebie zewnętrzną firmę kurierską. Pamiętaj, że wszelkie daty dostawy wyświetlane na Stronie internetowej, stronie Produktu lub przesłane do Ciebie w wiadomości e-mail z potwierdzeniem Zamówienia są tylko szacunkowym terminem dostawy. Nie stanowią one gwarancji, że Produkty zostaną do Ciebie dostarczone dokładnie w tym terminie. Jeśli Produkty nie zostaną do Ciebie dostarczone w terminie 45 dni od daty wysłania ich przez Sprzedawcę, możesz skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy lub zwrotu Produktów, opisanego na stronie Zwroty.
  3. W przypadku złożenia Zamówienia z dostawą poza Unię Europejską mogą wystąpić dodatkowe koszty związane z cłem importowym, podatkami i innym opłatami transportowymi, które są pobierane zanim dostawa dotrze do miejsca docelowego. W przypadku wystąpienia dodatkowych kosztów jesteś odpowiedzialny za ich opłacenie.
  4. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych w związku z dostawą Twojego Zamówienia, nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia dostawy.
  5. Twoja odpowiedzialność za zamówione Produkty obowiązuje od momentu dostarczenia przez Sprzedawcę Produktów na adres, który podałeś nam w formularzu Zamówienia.

 11. Ceny Produktów:
  1. Dokładamy wszelkich starań, aby ceny przekazywane nam przez Sprzedawców były wprowadzone na Stronie internetowej prawidłowo. W momencie składania Zamówienia ceny Produktów powinny być zgodne z cenami zamieszczonym na poszczególnych stronach Produktów.
  2. W związku z przeprowadzaniem każdego dnia przez platformę automatycznej aktualizacji ceny konwersji waluty Sprzedawcy do ceny która wyświetlana jest na stronach Produktów, ceny Produktów na Stronie internetowej mogą się zmieniać. Konwersja dokonywana jest na podstawie danych z Europejskiego Banku Centralnego.
  3. Zmiany w cenie Produktów, zarówno te wynikające z konwersji waluty jak i inne, nie mają żadnego wpływu na opłacone wcześniej Zamówienia.
  4. Ceny Produktów zwierają podatek VAT według obowiązującej stawki kraju w którym Sprzedawca ma zarejestrowaną firmę lub podatek VAT kraju docelowej sprzedaży, jeśli Sprzedawca osiągnął w danym roku limit sprzedaży wysyłkowej w tym kraju.
  5. Ceny Produktów mogą zarówno nie zawierać jak i zawierać w sobie pełny lub częściowy koszt przesyłki.
  6. Każdorazowo kiedy przesyłamy Twoje Zamówienie do Sprzedawcy do realizacji, sprawdzamy czy cena którą zapłaciłeś za Produkt zgadza się z ceną Sprzedawcy. W przypadku jeśli cena nie zgadza się i (a) prawidłowa cena Produktów od Sprzedawcy jest niższa niż cena podana na Stronie internetowej, zwrócimy Ci nadwyżkę środków na konto z którego dokonałeś płatności; (b) prawidłowa cena Produktów od Sprzedawcy jest wyższa niż cena podana na Stronie internetowej, skontaktujemy się niezwłocznie z Tobą drogą elektroniczną aby poinformować Cię o tym błędzie oraz damy Ci możliwość kontynuowania zakupu po cenie Sprzedawcy lub anulowania Zamówienia. W tym wypadku nie będziemy realizować Twojego Zamówienia do momentu otrzymania od Ciebie decyzji. Jeśli przez pomyłkę przyjmiemy do realizacji Zamówienie z błędną ceną oraz nie będziemy w stanie skontaktować się z Tobą w rozsądnym terminie, zachowujemy prawo do anulowania Twojego Zamówienia oraz niezwłocznego zwrotu wpłaconych środków na Twoje konto z którego dokonałeś płatności.

 12. Metody płatności:
  1. W Sklepie internetowym możesz dokonać płatności tylko używając karty kredytowej lub debetowej. Akceptujemy następujące karty – Visa, Mastercard.
  2. Twoja płatność za Produkty zostanie przeprocesowana dopiero po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę.

 13. Gwarancja:
  1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Tobie produkt wolny od wad.
  2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Ciebie, jeśli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
  3. Jeśli sprzedany Produkt ma wadę, możesz:
   1. żądać wymiany na Produkt wolny od wad,
   2. żądać usunięcia wady,
   3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
   4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  4. Po stwierdzeniu wady powinieneś skorzystać z formularza kontaktowego, określając w nim Twoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
  5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Ciebie reklamacji w ciągu 14 dni od doręczenia reklamacji.
 1. Niedostępność Produktów:
  1. W przypadku niedostępności Produktów przed lub po złożeniu Zamówienia, ani Fairclo ani Sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Ciebie oraz szkody wynikające z niedostępności Produktów.
 1. Postanowienia końcowe:
  1. Fairclo zastrzega sobie prawo do zmiany lub przerwania dostępności Strony internetowej bez wcześniejszego powiadomienia.
  2. Fairclo zastrzega sobie możliwość do wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
  3. Użytkownicy którzy posiadają na Stronie internetowej Konto zostaną powiadomieni drogą elektroniczną o każdej zmianie Regulaminu. W przypadku braku akceptacji Regulaminu masz prawo do wypowiedzenia umowy o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Fairclo stosownego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 2. Fairclo Memebrs Club:
  1. Fariclo zastrzega sobie prawo do zmiany, przerwania i zakończenia dostępnych zniżek w każdym momencie.
  2. Zniżki nie obejmują produktów w promocji.